Новини

ГОГОЛЬFEST2014: концепцiя змiнюється

04.08.2014

Концепцiя змiнюється
Змiнюється країна.
Змiнюємося ми.

 

Отже, сьомий за рахунком ГОГОЛЬFEST буде. Щасливе число, очiкувано масштабне шоу, звично розбавляє столичний вересень десятьма днями свята. Все це - так.

Але ми не вiримо в красивi числа. Ми вiримо в наполегливу працю, цiлеспрямованiсть i iдею, що змушує тебе щодня здiйснювати подвиги. Ми не вiримо в свята, вписанi в квадрати календаря. Ми вiримо в свято, лайн-ап який ти сам вибираєш щоранку.

Ми твердо переконанi, що найцiннiше, що зараз з'явилося в нашiй країнi - це мрiя. Саме тому ГОГОЛЬFEST-2014 змiнює концепцiю.

ГОГОЛЬFEST – вiдомий бренд, що перерiс спочатку заявленi масштаби, це концепт який, об'єктивно, потребує розширення. I в Українi, i за кордоном звикли до того, що ГОГОЛЬFEST - найбiльший в нашiй країнi мультидисциплiнарний фестиваль. Фестиваль не тiльки демонструє свiжий зрiз сучасного мистецтва, але, в першу чергу, створює тренди.

Разом з тим, лише небагато хто знає, що ГОГОЛЬFEST офiцiйно зареєстрований як громадянське об'єднання. За всю iсторiю iснування ми провели безлiч заходiв, якi гiдно презентують Україну. Сьогоднi ми не вiдмовляємося вiд них. Але вiдтепер у главу кута ставимо саме громадянську позицiю. Бо пам'ятаєте? - нi бог, нi цар, нi герой. Тiльки ти сам кожним кроком своїм визначаєш своє майбутнє. I твiй обов'язок перед країною i перед самим собою - робити максимально добре все, що залежить вiд тебе.

У нас давно була мрiя перевести ГОГОЛЬFEST на цiлорiчний формат роботи. I, мабуть, зараз - найкращий час для її втiлення. Йдеться, звичайно, не про чарiвнiсть, а про початок величезної кропiткої роботи. Оскiльки мета – це зовсiм не iвенти якi тривають кожен день з вересня по вересень.

Мета- створення родючого грунту i комфортного клiматичного середовища для втiлення культурно-освiтнiх проектiв якiсно нового рiвня.

Метод досягнення мети- дати прикладнi знання, адаптованi до реальностi, а не до застарiлих ГОСТiв, i вiдразу ж надати можливiсть застосувати їх на практицi. Не лiниво тренуючись в iзольованiй аудиторiї, а всерйоз працюючи на мiжнародному рiвнi з мультидисциплiнарними професiоналами.

В кiнцевому пiдсумку цi проекти виконують такi ключовi функцiї:

1) Формують собою предметну основу стратегiї гуманiтарного розвитку країни. В даному випадку мова йде про два напрямки.

Перше - це зовнiшнє брендування - розробка i системна пiдтримка грамотно сформульованого iмiджу України в свiтi.

Друге i саме полiттехнологiчно тонке - формування сприйняття нацiональної iдентичностi та загального культурного фону всерединi країни. Пропаганда. У хорошому сенсi цього слова. I якщо зв'язок мiж якiсною освiтою i рiвнем життя очевидний, то культура часто зчитується як поверхневе i необов'язкове явище. Мiж тим саме вона i тiльки вона є тiєю сенсовою павутиною, що здатна тонко, але мiцно пов'язати мiж собою людей рiзних областей країни, соцiальних верств, поглядiв та вiросповiдань. Культура - це ментальний бронежилет, вiдсутнiсть якого призводить до таких сумних iсторiям, коли раптом громадянин України радiсно водружає над своїм будинком прапор чужої країни.

2) Формують нове поколiння кадрiв, яких найгострiша нестача в країнi - починаючи вiд звукорежисерiв i закiнчуючи арт-менеджерами.

На сьогоднiшнiй день в Українi висококласних управлiнцiв у сферi культури та освiти нiде не готують. Вони, скорiше, ненавмисно трапляються шляхом пiдбору родинних зв'язкiв i хаотичних ротацiй.

А адже, перш нiж, мiняти будь-яку систему, потрiбно знати, чим її живити. Без якiсних кадрових ресурсiв навiть найкращi iнновацiї мiнiстра культури, так i не побачивши бiлий свiт i свого глядача, спiткнувшись об вахтершу в холi житомирського театру, заплутавшисьв перуцi директора полтавського музею i остаточно розсиплються, вдарившись об табличку «обiдня перерва» в мiськуправлiннi культури Чернiвцiв. Люди - це головна складова будь-якого проекту.

 

Якi ресурси є в ГОГОЛЬFESTа?

1) Вiдомий в багатьох країнах свiту бренд i статус трендсеттер.

2) Потужна медiа-пiдтримка - вiд iнтернет-ресурсiв до нацiональних телеканалiв.

3) Територiя заводу на Видубичах i безлiч iнших вiдкритих дверей.

4) Сформована середа успiшних дiячiв культури i освiти, умiлих, готових, а головне - охочих робити спiльнi проекти.

5) Пiдтримка ключових європейських культурних iнституцiй i грантодавцiв. Налагоджена спiвпраця з посольствами та iноземними культурними центрами.

6) Довгострокове спiвробiтництво з Мiнiстерством закордонних справ у секторi стратегiчних комунiкацiй. МЗС запускає спiльний проект з ГОГОЛЬFEST, мета якого - багатошаровий монiторинг арт-простору України, навчання культурних аташе i розробка системи презентацiї країни за кордоном.

7) Спiльна розробка стратегiї з Мiнiстерством культури та Управлiнням культури мiста Києва.

8) Спiвпраця з провiдними бiзнес-школами країни - з Мiжнародним Iнститутом Менеджменту та Києво-Могилянської Бiзнес-школою. Це дуже важливий аспект, оскiльки в гуманiтарному та творчому середовищi катастрофiчно не вистачає навичок грамотного менеджменту.

9) I, мабуть, ключове - iдея, вiра, мрiя i щире бажання, здатне зрушити будь-якi гори.

 

З чого починаємо?З пiлотного проекту.

Школа-резиденцiя ГОГОЛЬFEST.

З 6.08. по 10.09. в форматi навчально-виробничого комплексу на територiї колишнього заводу металоконструкцiй будуємо i змiцнюємо конструкцiї з рiзних видiв мистецтва та ключових сумiжних дисциплiн.

 

Це не зовсiм школа, т.к. мета - зовсiм не в освiтi в сухому його виглядi.

Мета - дати знання i одночасно можливiсть їх застосувати на практицi.

Тому вперше програма ГОГОЛЬFEST буде складена всього за кiлька днiв до фестивалю, т.к. на 70% вона складатиметься саме з того, що зроблять учасники за час школи-резиденцiї. Це не малий ризик, але ми впевненi - воно того варте, адже вчити робити вудки важливiше, нiж роздавати пiдсмажену рибу.

 

Це також i не зовсiм резиденцiя, оскiльки тут не замикаються в одному просторi люди однакових професiй i вже точно не роблять те, що звикли робити завжди. Тут - простiр експерименту. Обов'язкова умова - мiждисциплiнарнi колаборацiї. Коли художники роблять спiльнi проекти з театром, хореографи - з архiтекторами, мультиплiкатори - з музикантами, та iншi цiлком очевиднi i зовсiм несподiванi варiацiї. Ми за те, щоб розширювати рамки сприйняття, мрiяти смiливо й широко, а замiсть страху - брати i робити.

Школа-резиденцiя ГОГОЛЬFEST - цей простiр можливостей.

 

Напрями, якi будуть представленi:

- Театр, школа перформансу Влада Троїцького

- Архiтектура за пiдтримки фестивалю CANactions Вiктора Зотова та архiтектурної школи "МАРШ" Євгена Асса

- Вiзуальна програма

- мультиплiкацiя за пiдтримки фестивалю "Лiнолеум"

- лiтература

- хореографiя та мiми

- арт-менеджмент за пiдтримки бiзнес-шкiл Києво-Могилянської академiї та МIМ, а також Конгресу активiстiв культури

- дитяча програма

- кiно i школа документалiстики

- еко-програма

- дизайн одягу

- Музика за пiдтримки фестивалю «Jazz Коктебель», «Майстер-класу» Євгена Уткiна та агенцiї «УХО»

- дизайн

- волонтерська школа,

а також ряд сетiв по презентацiї та монiторингу українського сучасного мистецтва для культурних аташе при пiдтримцi Мiнiстерства закордонних справ.

Який же принцип роботи школи-резиденцiї ГОГОЛЬFEST?  Вiдповiдь - тут

Серпень, 2014 - все тiльки починається.
Розробка сайту:
Розробка дизайну:
Технiчна пiдтримка сайту:
site@gogolfest.org